Přesnost 3D tisku: jak přesný je 3D tisk? FDM / SLA / SLS

Kategorie

3D tisk je revoluční technologie, která umožňuje vytváření komplexních tvarů a struktur z digitálních 3D modelů. Přestože 3D tiskáren je stále více a jejich dostupnost roste, mnoho lidí se stále ptá: Jak přesné jsou 3D výtisky? Jaká je přesnost 3D tisku u jednotlivých technologií?

Přesnost 3d tisku
Přesnost 3D tisku FDM

Typ 3D tiskárny

Existuje několik typů 3D tiskáren, včetně FDM (fúzní depozice materiálu), SLA (stereolitografie) a SLS (selektivní laserová sintrace). Různé tiskárny mají různou úroveň přesnosti.

3D tisk se stal důležitou součástí výrobních procesů v mnoha odvětvích. Je však důležité si uvědomit, že každá technologie 3D tisku má své unikátní charakteristiky, které přesnost výsledných výrobků. Níže je srovnání přesností nejoblíbenějších 3D tiskových technologií.

FDM (Fused Deposition Modeling)

  • Rozlišení vrstvy: FDM tiskárny obvykle pracují s rozlišením vrstvy mezi 50 a 300 mikrometry (0,05-0,3 mm), i když některé vysoce výkonné modely mohou dosáhnout tenčích vrstev.
  • Rozlišení osy X/Y: Přesnost v osách X a Y může být obvykle v rozmezí 100 mikrometrů (0,1 mm), ale může se lišit v závislosti na kvalitě tiskárny a kalibraci.
  • Faktory ovlivňující přesnost: Teplota tavné komory, rychlost tisku, kvalita filamentu a kalibrace tiskárny mohou všechny ovlivnit výslednou přesnost.

SLA (Stereolithography)

  • Rozlišení vrstvy: SLA tiskárny mohou vytvářet mnohem tenčí vrstvy než FDM, často v rozmezí 25 až 100 mikrometrů (0,025-0,1 mm).
  • Rozlišení osy X/Y: Díky použití laserů nebo projektorů mohou SLA tiskárny dosáhnout rozlišení osy X/Y až 20 mikrometrů (0,02 mm) u některých vysoce výkonných modelů.
  • Faktory ovlivňující přesnost: Kvalita pryskyřice, expozice světla, teplota a post-curing proces mohou ovlivnit výslednou přesnost.

SLS (Selective Laser Sintering)

  • Rozlišení vrstvy: SLS tiskárny obvykle dosahují rozlišení vrstvy mezi 50 a 150 mikrometry (0,05-0,15 mm).
  • Rozlišení osy X/Y: V osách X a Y je možné dosáhnout přesnosti v rozmezí 50 až 100 mikrometrů (0,05-0,1 mm), v závislosti na specifikacích tiskárny.
  • Faktory ovlivňující přesnost: Kvalita použitého práškového materiálu, teplota procesu sinterování a rychlost laseru mohou mít vliv na výslednou přesnost.

Každá technologie má svá specifika, která ovlivňují její přesnost. Vybrat tu správnou technologii pro konkrétní aplikaci závisí na požadavcích na přesnost, materiálu, nákladech na výrobu a dalších faktorech.

Materiál

Použitý materiál také ovlivňuje přesnost 3D tisku. Některé materiály mají tendenci smrštit se více než jiné během chladnutí nebo vytvrzení. Tento jev může ovlivnit konečnou přesnost a rozměry tisknutého dílu.

Kalibrace a nastavení

Správná kalibrace tiskárny je klíčová pro dosažení co nejvyšší přesnosti. To zahrnuje kalibraci výšky stolu, průměru filamentu, teploty tavné komory a dalších parametrů.

Návrh a příprava 3D modelu

Kvalita vstupního digitálního modelu a software pro přípravu tisku (slicing) rovněž hraje roli. 3D model musí být správně navržen a optimalizován pro daný typ tiskárny a materiál.

Přesnost 3D tisku je ovlivněna mnoha faktory, včetně typu tiskárny, materiálu, kalibrace a návrhu modelu. I přes tyto proměnné je však 3D tisk schopen produkovat díly s vysokou přesností a složitostí. Pro dosažení nejlepších výsledků je důležité vybrat kvalitního partnera, který poskytuje profesionální 3D tisk na zakázku.

Článek pro Vás publikoval tým 3Dtisk.PRO
envelopephone-handset