Export objektu pro 3D tisk z aplikace Blender

Kategorie

Blender je silný a flexibilní software pro 3D modelování, animaci a tvorbu digitálních umění, který se v posledních letech stává populárním i pro vytváření modelů určených k 3D tisku. V tomto článku se dozvíte, jak správně exportovat objekt z Blenderu, aby byl kompatibilní s většinou 3D tiskáren.

Export objektu pro 3d tisk z aplikace blender
Export objektu pro 3d tisk z aplikace blender 2

1. Příprava modelu v Blenderu

Předtím, než začnete s exportem, je důležité se ujistit, že je váš model vhodný pro 3D tisk. Zde je několik kroků k zajištění toho:

 • Manifoldnost: Model musí být "manifold", což znamená, že objekt nemá žádné díry ani nekonzistence v geometrii. V menu v Blenderu můžete použít nástroj "Select Non-Manifold" v editačním režimu k identifikaci problémových oblastí.
 • Tloušťka stěn: Ujistěte se, že všechny stěny vašeho modelu jsou dostatečně tlusté na to, aby tiskárna mohla vytisknout stabilní objekt.
 • Škálování: Ujistěte se, že váš model má správné měřítko. Blender pracuje v metrických jednotkách, takže můžete nastavit měřítko vašeho modelu v sekci "Properties" > "Scene" > "Units".

2. Exportování modelu

Pokud je váš model připraven k tisku, můžete přejít k exportu:

 1. Výběr objektu: V 3D pohledu vyberte objekt, který chcete exportovat.
 2. Klikněte na File > Export a vyberte formát, který chcete použít. Pro 3D tisk je často doporučován formát .STL nebo .OBJ.
 3. V dialogovém okně exportu můžete upravit několik nastavení:
  • Selection Only: Zaškrtněte, pokud chcete exportovat pouze vybraný objekt.
  • Apply Modifiers: Toto je užitečné, pokud má váš model nějaké modifikátory, které chcete před tiskem aplikovat.
  • Scale: Ujistěte se, že měřítko je nastaveno správně. Pro formát .STL je obvykle nejlepší ponechat měřítko na 1.0.
 4. Klikněte na Export.

3. Kontrola exportovaného souboru

Po exportu je dobrý nápad soubor otevřít v softwaru určeném pro 3D tisk, např. v slicovacím programu, aby jste se ujistili, že všechno vypadá správně.

Závěr

Blender je mimořádně nástroj pro 3D modelování, a s trochou přípravy se dá snadno použít i pro vytváření modelů pro 3D tisk.

Článek pro Vás publikoval tým 3Dtisk.PRO
envelopephone-handset