Export objektu pro 3D tisk z aplikace Archicad

Kategorie

1. Výběr a Kontrola Modelu

 • Otevření Modelu: Spusťte Archicad a otevřete projekt, který chcete tisknout.
 • Revize Modelu: Důkladně prozkoumejte model, zda neobsahuje chyby, jako jsou prázdné prostory, nepřipojené stěny nebo nechtěné přesahy.
Architektonicke modely 39384 opt
Jak exportovat pro 3D tisk z aplikace Archicad

2. Přizpůsobení Modelu pro Tisk

Kontrola a Úprava Strukturální Integrity

 • Zkoumání Tenkých Prvků: Prohlédněte si model a identifikujte části, které mohou být příliš tenké nebo křehké pro tisk. To zahrnuje prvky jako jsou tenké stěny, drobné detaily nebo vystupující části.
 • Zesílení Slabých Míst: Pokud najdete slabá místa, zvažte jejich zesílení nebo redesign tak, aby byly robustnější a lépe se tiskly. To můžete udělat pomocí nástrojů pro úpravu ve Archicadu, jako je nástroj "Push/Pull" pro změnu tloušťky stěn.

Upravení Měřítka a Proporcí

 • Nastavení Správného Měřítka: V Archicadu ujistěte se, že měřítko modelu odpovídá požadovaným rozměrům pro tisk. To je klíčové pro zachování proporcí a detailů modelu.
 • Použití Nástroje pro Měření: Klikněte na "Nástroje" > "Více" > "Měřící Nástroje" (Tools > More > Measure Tools) a změřte klíčové rozměry modelu. Ujistěte se, že jsou všechny rozměry správné a model se vejde do tiskového prostoru vaší 3D tiskárny.

Kontrola a Oprava Geometrie

 • Prohlídka Modelu: Projděte model a hledejte jakékoli geometrické chyby nebo nepravidelnosti, které by mohly ovlivnit tisk. To zahrnuje překrývání prvků, dutiny nebo nepřesnosti v povrchu.
 • Úprava Geometrie: Pomocí nástrojů Archicadu, jako je nástroj "Úprava" (Edit Tool), opravte tyto chyby. Ujistěte se, že všechny povrchy jsou dobře spojeny a model je solidní bez nechtěných dutin.

Optimalizace Pro Tisk

 • Zjednodušení Komplexních Částí: Pokud má model složité nebo detailní části, které by mohly způsobit problémy při tisku, zvažte jejich zjednodušení.
 • Odstranění Nepotřebných Prvků: Odstraňte z modelu všechny prvky, které nejsou nezbytné pro finální tisk. To může zahrnovat dekorativní detaily, které jsou příliš malé na to, aby se správně vytiskly.

Finální Kontrola

 • Závěrečná Kontrola: Proveďte finální kontrolu modelu, abyste se ujistili, že všechny úpravy byly provedeny správně a model je připraven pro export a tisk.

3. Export Modelu

Příprava Modelu k Exportu

 • Výběr Části Modelu pro Export:
  • Pokud nechcete exportovat celý model, použijte nástroj "Marquee" (obdélníkový nebo polygonový výběr) k vymezení oblasti, kterou chcete exportovat.
  • Klikněte a táhněte, abyste vytvořili výběrové pole kolem oblasti modelu, kterou chcete exportovat.

Exportování Modelu

 • Otevření Dialogu Exportu:
  • Klikněte na "Soubor" (File) v hlavním menu.
  • Vyberte "Uložit jako" (Save As) nebo "Export" (Export), v závislosti na vaší verzi Archicadu.
 • Výběr Formátu Souboru:
  • Ve vyskakovacím okně "Uložit jako" vyhledejte rozbalovací menu "Formát" (Format) nebo "Typ souboru" (File Type).
  • Vyberte požadovaný formát pro 3D tisk, jako je STL nebo OBJ.
 • Nastavení Možností Exportu:
  • Rozlišení: Pokud je k dispozici, nastavte rozlišení modelu. Vyšší rozlišení znamená více detailů, ale větší velikost souboru a delší dobu tisku.
  • Měřítko: Ujistěte se, že měřítko modelu je správně nastaveno pro vaše potřeby tisku. To můžete upravit v dialogovém okně exportu.
  • Další Možnosti: Zkontrolujte, zda jsou další relevantní možnosti, jako je orientace modelu nebo specifické nastavení pro exportované soubory.
 • Export:
  • Po nastavení všech parametrů klikněte na "Uložit" (Save).
  • Vyberte umístění, kam chcete soubor uložit, a zadejte název souboru.

Po Exportu

 • Kontrola Exportovaného Souboru:
  • Po exportu je dobré otevřít exportovaný soubor v náhledovém programu nebo přímo ve slicer programu pro 3D tisk, abyste se ujistili, že vše vypadá správně.
  • Kontrolujte, zda nejsou v modelu žádné chyby, které by mohly ovlivnit tisk, jako jsou dutiny, převisy nebo chybějící prvky.

4. Kontrola a Úprava Exportovaného Modelu (doporučujeme)

 • Otevření ve Slicer Software: Po exportu otevřete soubor v programu pro přípravu tisku (slicer), jako je Cura nebo Simplify3D.
 • Prověření Modelu: Zkontrolujte, zda nejsou v modelu žádné chyby, které by mohly ovlivnit tisk.

Při exportu modelu je třeba si uvědomit, že některé detaily a složitosti modelu v Archicadu nemusí být možné tisknout na 3D tiskárnách. Proto je důležité model před exportem zjednodušit, pečlivě připravit a zkontrolovat.

Článek pro Vás publikoval tým 3Dtisk.PRO
envelopephone-handset